Như thế nào tính lao động? Vậy, khác nhau là cách tính địa phương các trong đơn vị tính các tôi thấy đất lao động và mẫu, và lao động sào, nhiêu bao bằng mét vuông, nhiêu bao bằng gì thì như công thức tính? Hỏi xin.

Hecta là gì?

Hecta, còn được gọi là ha, là đơn vị đo diện tích phổ biến trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai. Nó được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2?

1 ha bằng 10.000 m2. Diện tích hình vuông có cạnh là 100m là 10.000 m2. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 250m và chiều rộng 40m cũng là 10.000 m2, tương đương với 1 ha.

1 ha bằng bao nhiêu km2?

Bằng 1.000.000m2 = 1km2, vì vậy 1km2 = 1000 x 1000 = 1.000.000 m2. Điều này là bởi vì 1km = 1.000m2.

1ha = 10.000 m2 do đó 1km2 = 100 ha hoặc 1ha = 0,01 km2.

1 ha bằng bao nhiêu sào, bao nhiêu công?

Sở hữu nông dân người mà thực phẩm lương cây loại các hay màu hoa, lúa ruộng tác canh đất diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà diện tích đo dùng thường dân nông người mà

Việt Nam sử dụng hệ đo lường truyền thống gồm các đơn vị công, mẫu và sào. Một công tương đương với một sào. Một mẫu tương đương với 10 công. Một sào tương đương với 1/100 mẫu hoặc 1/10 công.

Theo Nghị định 86/2012/ND-CP của Chính phủ về Hướng dẫn Luật đo lường chúng ta có:

Bắc Bộ: 1 sào = 1 công = 360m2.

Trung Bộ: 1 sào = 1 công = 499,95m2 (500m2).

(Cấu trúc câu đã được đảo trong đoạn văn đã nhập vào)1 công đất = 1 sào Nam Bộ = 1.296m2 (theo Luật, 1 công đất phải là 1.296m2, tuy nhiên nhiều nơi vẫn sử dụng 1 công bằng 1.000m2).

Theo tiêu chuẩn Quốc tế, 1 ha tương đương với 10.000m2, vì vậy:

1 ha = 10.000/360 = 27,778 sào ở Bắc Bộ.

1 hecta = 10.000/499.95 = 20,002 sào ở vùng Trung Bộ.

1 ha = 10.000/1.296 = 7,71605 công đất ở miền Nam.

1ha bằng bao nhiêu mẫu?

Tương tự như cái cào, đơn vị mẫu cũng có sự khác biệt ở 3 vùng miền.

Bắc Bộ: 1 mẫu = 10 sào Bắc Bộ = 3.600 mét vuông.

Trung Bộ: 1 mẫu = 10 sào Trung Bộ = 4.995 mét vuông.

Nam Bộ: 1 mẫu = 10 công Nam Bộ = 12.960m2.

Như vậy 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ = 2,002 mẫu Trung Bộ = 0,771605 công đất Nam Bộ.

By admin