Trong kinh tế và xã hội, văn hóa tính mang vẫn tồn tại, nhưng không chỉ ở khía cạnh về nhu cầu đáp ứng mà còn về nhu cầu ứng đáp. Điều này chỉ đơn giản là người dân cần một nơi để sinh sống và phát triển, không chỉ để đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Trong việc đảm bảo tất cả mọi người có một môi trường sống an toàn, khỏe mạnh và đầy đủ điều kiện để phát triển, chỗ ở xã hội đóng vai trò quan trọng. Nó giúp tạo ra sự ổn định cho cá nhân và gia đình, cung cấp không gian cá nhân và thúc đẩy mối quan hệ xã hội. Trong xã hội, chỗ ở xã hội đóng vai trò quan trọng.

Căn hộ xã hội tại Tp Hồ Chí Minh
Nhà ở xã hội ở Tp Hồ Chí Minh

Căn nhà trong cộng đồng cũng đóng góp vào việc giảm bớt sự bất công xã hội và đảm bảo quyền lợi cơ bản của tất cả. Đặc biệt, nó đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những người thuộc các tầng lớp kinh tế yếu thế, những người không đủ khả năng tài chính để mua nhà, có một nơi ở ổn định và giá cả phải chăng.

Nhà ở xã hội Tp Hồ Chí Minh 2016-2020

Trong thời kỳ 2016-2020, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển rất mạnh mẽ. Điều này đồng thời mang lại những lợi ích và đặt ra những thách thức cho các cơ quan chính sách và quản lý nhà nước. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sự ổn định về mặt giá cả, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của đa số người dân. Đồng thời, cần tránh việc vi phạm quy hoạch và gây tổn hại cho cảnh quan và môi trường khu vực. Vì vậy, việc phân tích tình hình hiện tại và chỉ ra những hạn chế của thị trường nhà ở xã hội (NƠXH) tại thành phố Hồ Chí Minh là vô cùng cần thiết. Mục tiêu là tìm ra các giải pháp chính sách để điều tiết và quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường này.

Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Kế hoạch số 4665/KH-UBND về việc phát triển và quản lý Nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, nhằm đáp ứng nhu cầu về Nhà ở xã hội. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng 37 dự án với quy mô khoảng 43.624 căn hộ trong giai đoạn 2016-2020. Thành phố triển khai xây dựng 39 dự án với quy mô khoảng 44.884 căn hộ tính chung trong giai đoạn 2016-2020.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Sở Xây dựng (2021), kết quả thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn do người dân tự xây và tại các dự án nhà ở thương mại đều vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Ngôi nhà ở xã hội lại không đạt. Cụ thể, sàn nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trong giai đoạn 2016-2020 là 38.503.608 m2, vượt 23% chỉ tiêu đề ra. Trong khi đó, xây dựng Ngôi nhà ở xã hội là 1.231.949 m2 sàn, chỉ đạt 56%. Với mức sàn Ngôi nhà ở xã hội như trên, không thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn này chỉ có hơn 2 dự án sử dụng vốn ngân sách, với tổng số 620 căn hộ (chiếm 4,15%) về nguồn vốn đầu tư xây dựng. Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu tư hơn 16 dự án, với tổng số 13.870 căn hộ (chiếm 95,8%). Rất thấp là tỉ trọng vốn nhà nước dành cho việc phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020.

Khu chung cư xã hội đang được xây dựng tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khu nhà ở xã hội đang xây dụng ở Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Tự làm không thể doanh nghiệp, bước xác nhận bồi thường giải tỏa mặt bằng. Cùng với đó, việc điều hành các dự án NƠXH thiếu sự quản lý giám sát của cơ quan có thẩm quyền là nguyên nhân. Điều này gây cho 3 dự án còn lại bị trì hoãn, chậm tiến hoặc không được triển khai trong nhiều năm. Chỉ có 1 dự án thực hiện được đúng chức năng, nhiệm vụ là NƠXH theo đăng ký. Thực tế tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, ngay cả những dự án đã được cấp phép chuyển đổi.

 • Các công ty chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (để bán), thiếu quỹ nhà ở cho thuê. Điều này gây bức xúc về tình trạng nhà ở tại khu vực đô thị, đặc biệt là nhà ở cho cán bộ, công chức và các hộ có thu nhập thấp. Ngoài ra, nhiều người tranh thủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ xin chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế chỉ để được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính. Điều này dẫn đến sự tồn tại của nhiều dự án treo, dự án không đúng mục đích.
 • Nền ước sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên toàn quốc, vẫn chưa được hưởng các lợi ích khác. Các doanh nghiệp tham gia xây dựng Nền ước sống ngoài việc được miễn phí sử dụng đất, phải trả tiền thuê đất cho diện tích đất xây dựng nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân. Do đó, chưa được khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp tham gia xây dựng Nền ước sống. Các chính sách ưu đãi cũng chưa thực sự được áp dụng cho doanh nghiệp.
 • Đặc biệt là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, cơ chế ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội, như: đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự ánhay các hỗ trợ từ ngân sách địa phương cũng chưa được thực hiện đúng mức; mức độ ưu đãi phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương, nên chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội.
 • Người có thu nhập thấp gặp khó khăn để mua hoặc thuê quỹ nhà này do việc tổ chức bán, lựa chọn đối tượng không minh bạch và thiếu sự giám sát từ cộng đồng. Số lượng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp còn hạn chế.
 • Xã hội không phản ánh chính xác giá trị thực của nó, giá xã hội không ổn định và cũng chưa phù hợp với khả năng thanh toán của người dân.
 • Các quy định về đối tượng cần hỗ trợ về NƠXH ngày càng mở rộng, trong khi nguồn lực về vốn vẫn còn rất hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu. Thu nhập của các hộ có thu nhập thấp, tuy đã được cải thiện, nâng cao từng bước, nhưng vẫn thấp, rất khó khăn trong việc chi trả chi phí nhà ở, bao gồm cả trường hợp được Chính phủ chi trả một phần.
 • Ràng buộc chưa được thúc đẩy một cách hiệu quả giữa các quốc gia, chính sách hướng dẫn chưa được triển khai đúng thời hạn nhiều lần, không đủ. Ra ngoài, đủ tiến theo không vẫn vốn trình độ khó khăn, thay đổi khó gặp NƠXH phát triển cho nguồn đối cân việc.

Zalo và email qua đã ưu chính sách và bán mở dự án các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.Áp mở các án dự các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.Áp mở các án dự các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.Áp mở các án dự các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.Áp mở các án dự các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.Áp mở các án dự các bán giá về mới tin thông nhận để thông cung lòng vui chị Anh.

Nhà ở xã hội Tp Hồ Chí Minh 2021-2030

Trong Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030, chính quyền TP.HCM đã thông báo về việc khắc phục những hạn chế trong việc phát triển nhà ở của thành phố trong thời gian gần đây. Theo thông tin đó, đến năm 2030, TP.HCM dự định phát triển khoảng 6,58 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương đương với khoảng 93.000 căn nhà nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với các mức thu nhập khác nhau.

Số lượng đủ điều kiện vay lên đến khoảng 20.000 người, phần lớn phải vay từ các nguồn khác theo giá thương mại. Bên cạnh đó, rất nhiều đối tượng nhà ở xã hội đang khó tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay chỉ 310 khách hàng được vay, với tổng số vốn gần 150 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 1 dự án nhà ở xã hội đưa vào sử dụng, cung cấp 260 căn hộ. Dự kiến đến năm 2025, thành phố phát triển thêm 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Trên thực tế, trong thời gian sắp tới, thành phố đang cố gắng khắc phục tình trạng này: nhà ở xã hội, nhà trọ cho công nhân trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây chỉ đáp ứng nhu cầu cho ít hơn 5% người lao động.

Nhà ở xã hội Tp Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 là một chương trình nhằm cung cấp những căn nhà chất lượng, an toàn và phù hợp với thu nhập của người dân thành phố. Chương trình này nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, đồng thời tạo ra một môi trường sống tốt đẹp và thuận lợi cho các hộ gia đình.

Vì những trở ngại và khó khăn, nguyên nhân chính là chính sách không hấp dẫn đối với việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng NƠXH, trong khi ngân sách nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này vẫn có giới hạn, theo sở Xây dựng.

 • Chính quyền không tiến hành đầu tư trực tiếp vào việc xây dựng nhà ở, do đó không có quỹ nhà ở thuộc sở hữu chính phủ để điều chỉnh khi thị trường thay đổi. Đồng thời, sự đầu cơ gây ra nhu cầu không thực tế dẫn đến tăng giá nhà đất, vượt xa giá trị và khả năng thanh toán của người lao động.
 • Chưa được chú ý đúng mức việc sắp xếp dự án phát triển khu đô thị. TP. Hồ Chí Minh chưa sắp xếp được dự án cho phát triển khu đô thị trong lập, đánh giá và chấp thuận quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Các dự án của các nhà đầu tư bị trì hoãn tiến độ là một trong những nguyên nhân do việc chuyển đổi từ dự án nhà thương mại sang NƠXH gặp nhiều khó khăn. Quy trình xem xét chuyển đổi này yêu cầu thay đổi thiết kế, điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án và đợi các cơ quan chức năng phê duyệt. Mất nhiều thời gian để thực hiện công việc này.

Các dự án nhà ở xã hội mở bán 2023 ở Tp Hồ Chí Minh

Cung cấp hạn chế của các căn hộ xã hội, trong năm nay dự kiến sẽ có một số dự án sẽ hoàn thành và được mở bán để thêm vào. Thành phố cũng luôn nỗ lực và có những biện pháp quyết định để giải quyết vấn đề này, mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Dự án nhà ở xã hộ Thông tin dự án
Thủ Thiêm Green House, Quận 2 (đang mở bán) Tên của dự án: Thủ Thiêm Green House
Vị của trí dự án: Ngay chân cầu Phú Mỹ, mặt tiền của Đường Nguyễn Chí Công, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư của dự án: Thủ Thiêm Group
Quy mô của dự án: 20,875.0m2
Mật độ xây dựng của dự án: 60%
Tổng số lượng căn hộ của dự án: 1.040 sản phẩm
Diện tích của dự án: từ 36.42 – 64.68 m2
Giá bán của dự án: khoảng 25 triệu/m2
Dream Home Riverside Dream Home Riverside là dự án nhà ở xã hội tại quận 8 được mở bán trong năm nay bởi chủ đầu tư Nhà Mơ có địa chỉ nằm trên 2 mặt tiền đường lớn nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Phạm Thế Hiển.
Dự án có quy mô 3 block căn hộ gồm Sapphire, Emerald, và Diamond Center với chiều cao 25 tầng khoảng 2000 căn hộ được thiết kế theo phong cách châu Âu mới lạ. Căn hộ tại Dream Home Riverside có diện tích dao động từ 55m2 – 99m2 với 1 đến 3 phòng ngủ các loại. Một số tiện ích tại đây đáng chú ý có: Khu trung tâm thương mại, công viên ven sông, quảng trường nước, khu vui chơi trẻ em.
Giá bán tham khảo: Khoảng 1.450 tỷ đến 1.5 tỷ đồng
Căn hộ Asahi Tower Căn hộ Asahi Tower là dự án NOXH có địa chỉ tại đường An Dương phương, phường 6, quận 8. Dự án sở hữu một vị trí đắc địa đảm bảo đủ 3 tiêu chí “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Xung quanh dự án có mặt đầy đủ hầu hết các tiện ích như đường, chợ, trường học, bệnh viện sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, làm việc và thư giãn của khách hàng.
Căn hộ Asahi Tower có tổng 3 block với các căn hộ từ 52 – 87m2 từ 1 đến 3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng thuê, mua khác nhau. Căn hộ Asahi Tower sở hữu nhiều tiện ích nội khu phong phú như: Hồ bơi, phòng gym, sân chơi trẻ em, trung tâm thương mại và công viên cây xanh rộng lớn cung cấp bầu không khí trong lành và không gian thư giãn yên bình cho bạn.
Giá bán tham khảo: từ 990 triệu/căn
Chung cư Phương Việt 2 Chung cư Phương Việt 2 (The Pegasuite) được đầu tư bởi Phương Việt Invest là khu nhà ở xã hội tại quận 8 đang được triển khai mở bán. Dự án có vị trí tại đường Tạ Quang Bửu, quận 8 kề cận với tuyến quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1A nên rất dễ dàng cho việc di chuyển đến các nơi trong trung tâm và khu vực các tỉnh lân cận.
Khu căn hộ Phương Việt 2 được phát triển với quy mô 2 block cao 28 tầng với diện tích 4000m2, mật độ xây dựng thấp chỉ 30% giúp mang lại nhiều không gian cây xanh, cảnh quan hơn cho dân cư. Dự án sẽ có tổng cộng 4 loại hình căn hộ từ căn officetel, 1PN đến 3PN với các mức diện tích khác nhau từ 25 – 94m2 với giá bán chỉ từ từ 34.6 – 43.4 triệu/m2.
Dự án nhà ở xã hội MR1, Quận 7 Dự án nhà ở xã hội MR1, Quận 7 thuộc của dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, nằm ở trong tổ hợp rộng đến 14,36 ha của dự án thuộc khu đô thị Eco Green, Phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Tên của dự án nhà ở xã hội là MR1
Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội: Cty CPĐT xây dựng Xuân Mai Sài Gòn
Vị trí của dự án nhà ở xã hội: Khu dân cư phường Tân Thuận Tây, Quận 7.
Diện tích đất của dự án nhà ở xã hội: 6.990m2
Số căn hộ cung cấp của dự án nhà ở xã hội: 712
Quy mô dân số của dự án nhà ở xã hội: 1400 người
Tiến độ của dự án nhà ở xã hội: Đang được thi công
Giá bán nhà ở xã hội: chưa hoàn thành nên giá bán vẫn đang được cập nhật.
Topaz Home Phan Văn Hớn, Quận 12 Topaz Home là một dự án nhà ở xã hội, căn hộ thương mại thuộc trong phân khúc nhắm đến những đối tượng có thu nhập trung bình vì sở hữu vị trí khá đẹp ở tại quận 12 cũng như là khu vực tây bắc thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Vị trí tọa lạc tại 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.
Chủ đầu tư của dự án: Cty CPDV – NN & TM Thuận Kiều.
Tổng diện tích của dự án: 14,770 m2
Mật độ xây dựng của dự án: 55%
Số lượng căn hộ của dự án: 1,172 căn (80% là nhà ở xã hội, 20% là căn hộ thương mại)
Diện tích căn hộ của dự án: từ 43,39 đến 69,11 m2
Giá bán của dự án: khoảng từ 27.5 triệu/m² – 36.2 triệu/m²
Chung cư số 350 Hoàng Văn Thụ – Quận Tân Bình Dự án của chung cư số 350 Hoàng Văn Thụ chủ đầu tư Công ty Đức Khải Tân Bình tiến hành động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng. Đây là một dự án đã được UBND thành phố chấp thuận và đầu tư, hoàn tất di dời những hộ dân ở trong dự án. Cho đến hiện tại dù đang trong thời gian đề xuất được giao đất để có đủ điều kiện cấp phép xây dựng.
Tên của dự án là Chung cư số 350 Hoàng Văn Thụ
Vị trí của dự án tại 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 14, Quận Tân Bình
Chủ đầu tư của dự án là Công ty Đức Khải Tân Bình
Diện tích đất của dự án là 6.000m2
Số căn hộ cung cấp của dự án là 157
Tiến độ của dự án chung cư: Hiện đang thi công
Giá bán: hiện chưa hoàn thiện nên giá bán vẫn đang được cập nhật.
Dragon E-Home, Thành Phố Thủ Đức Với mong muốn mang đến một khái niệm mới về Nhà ở xã hội, với những căn nhà ở thuộc thế hệ mới của Dragon E-Home sẽ được thực hiện quản lý và vận hành theo những tiêu chuẩn hiện đại, sạch sẽ và an toàn cùng với chi phí vận hành thấp.
Tên của dự án là: Nhà ở xã hội Dragon E-Home
Chủ đầu tư của dự án là: Công ty bất động sản Dragon Village
Vị trí của dự án là: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Diện tích đất của dự án là: 19000m2
Số căn hộ cung cấp của dự án là: 764 căn với 5 tòa tháp
Diện tích của dự án là: từ 28 – 85m2
Giá bán của dự án là: khoảng 20 triệu/m2
Danh sách dự án Nhà ở xã hội dự kiến mở bán 2023 ở Tp Hồ Chí Minh

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2014 là Điều 51 và Điều 52 quy định.

 • Mọi loại hình dưới lòng đất, căn nhà trên mặt đất hoặc nhà được hỗ trợ bởi Chính phủ, nhà tạm thời, hư hỏng, tình trạng bỏ hoang chưa có chủ sở hữu trong gia đình với diện tích dưới 10m2/người hoặc người chưa sở hữu căn nhà riêng có thể mua được căn hộ trong dự án nhà ở xã hội.
 • 1 năm ít nhất trong đó. Hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án chung cư – nhà ở xã hội và đăng ký tạm trú. Người mua nhà phải có địa chỉ thường trú và đóng bảo hiểm xã hội.
 • Điều kiện về thu nhập là người không thuộc diện đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định thuế thu nhập cá nhân được xem là người thu nhập thấp. Đối tượng hỗ trợ xã hội cũng phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường hoặc thị trấn nơi cư trú. Đối tượng thuộc gia đình nghèo được xác định theo tiêu chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ. Học sinh, sinh viên chỉ được cho thuê nhà ở xã hội.

Cộng đồng lịch sự, hiện đại và phát triển bền vững sẽ được hình thành thông qua các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM. Những dự án này đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo một môi trường sống tiện nghi và an toàn. Hi vọng rằng trong tương lai, các dự án nhà ở xã hội sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, nhờ vào tiềm năng và triển vọng của thị trường bất động sản TP.HCM.

By admin